Garanciális feltételek

Garanciális feltételek

 

A jótállási jeggyel kapcsolatos tudnivalók:
A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg! Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.

A jótállás ideje:

Cégünk az általa eladott termékekre a vásárlástól számított 1 év telephelyi garanciát vállal. Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő* az adott árucikk mellett van feltüntetve, illetve a mellékelt okmányokon szerepel.

Ami a garanciális ügyintézéshez szükséges
Garanciális igény benyújtása esetén az ügyintézéshez a következőkben felsoroltak szükségesek.
Amennyiben ezek közül bármelyik hiányzik, a garanciális igény automatikusan elutasításra kerül.

  • Az alkatrész.
  • Az alkatrész vásárlását igazoló számla vagy nyugta.
  • Kitöltött jótállási jegy.
  • A termék beszerelését végző szakszerviz által kiállított  beszerelési számla, beszerelési nyilatkozat, munkalap.
  • A meghibásodott termék kiszerelését végző szakszerviz által kiállított számla vagy munkalap.
  • A gépjármű adatai, forgalmi engedély adatlap részének másolata.
  • Kitöltött hibafelvételi jegyzőkönyv (lentebb letölthető).

A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött jótállási jeggyel, a vásárlást igazoló eredeti számlával és a terméken rögzített ( amennyiben tartalmaz ) sorszámozott matricával érvényesítheti. A sorszámnak minden esetben egyeznie kell a jótállási jegyen található gyári számmal.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás érvényteleníti a jótállási jegyet.

A jótállással kapcsolatos tudnivalók:
A jótállási idő a termék a vevő részére történt átadásának napjával kezdődik.
A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe - kivéve, ha a forgalmazó a jótállási jegyen ezt külön feltünteti-, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalhatja.
Külső szoftverrel működő készülék esetén, a megfelelő működés ellenőrzésére csak az eredeti alkalmazás vehető igénybe.

Jótállási igény nem érvényesíthető:
A termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését kizárja, amennyiben a hibát bizonyíthatóan nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy szállítás, nem megfelelő üzemeltetési körülmények (pl. hő- vagy vibrációs hely közeli tárolás), elemi kár, külső erőszak, kopó alkatrészek rendeltetésszerű használata okozta; kezelés miatt következett be a hiba vagy a hiba oka más módon a vásárlás után keletkezett. Kizárja továbbá a jótállási igények érvényesítését, amennyiben a vásárló nem tartja be a termékhez biztosított használati és beszerelési útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók. Amennyiben a terméket a jótállási jegyen megjelölt eladón/szervizen kívül más szerviz vagy személy megbontja, az a jótállás elvesztésével jár.
A fenti okokból bekövetkező hibák esetén a javítás költsége a Vásárlót terheli a jótállási időn belül is. A készülék tisztítása és egyéb karbantartása (amennyiben erre szükség van) nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Kizárja a jótállási igények érvényesítését a jótállási jegy pontatlan kitöltése, illetve a vásárlás tényét igazoló fizetési bizonylat, számla hiánya.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
 (a) elsősorban - választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
 (b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni, választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(2) A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Hibafelvételi jegyzőköny letöltése itt. (.pdf)

 

A termékek visszaküldése postai vagy más futár útján történhet a Riasztósember.hu Kft (1185 Budapest, Kupeczky u. 16.).

 

Figyelem, a visszaküldés költsége a vevőt terheli!